Tags

I personally have to admit sunset in the barrier brings an overpower feeling to me, compare to everywhere I have lived in the past. It reminds me a quote from “Le petit Prince”

One day,” you said to me, “I saw the sunset forty-four times!”
And a little later you added:
“You know–one loves the sunset, when one is so sad . . .”
“Were you so sad, then?” I asked, “on the day of the forty-four sunsets?”
But the little prince made no reply.

“Chim mỏi cánh về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không
Cô em xóm núi xay ngô tối
Xay hết lò than đã rực hồng”
….
“Quyện điểu quy lâm tầm tức thụ
Có vân mạn mạn độ thiên không
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng”

* Mộ – “Ngục trung nhật ký” / Hồ Chí Minh

IMG_3706

IMG_3705

IMG_3707

IMG_3708

IMG_3709

Advertisements