Tags

, , , , , , , , ,

with my private bodyguard

Campodia in its winter, 29 °C – is not extremely hot but it’s hot *.*
A helicopter ride to see Angkor Wat and Siem Reap from the sky…

Angkor Wat

Angkor Wat thuộc tỉnh Siem Reap. Angkor Wat còn có tên cổ tiếng Việt là đền Đế Thiên, trong khi đó, Angkor Thom thì được gọi là đền Đế Thích, cả khu đền Angkor được gọi chung là Đế Thiên Đế Thích. Theo tiếng Khmer Angkor: kinh đô, Wat: đền thờ hay chùa, là một đền thờ vị thần Visnu của Ấn Độ Giáo tại Angkor – địa điểm của các thủ đô của Đế quốc Khmer. Đây là một trong các là di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer.

Angkor Wat is a temple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious centre since its foundation – first Hindu, dedicated to the god Vishnu, then Buddhist. It is the world’s largest religious building. The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. It has become a symbol of Cambodia, appearing on its national flag, and it is the country’s prime attraction for visitors.

Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia

The Tonlé Sap is the largest freshwater lake in South East Asia and is an ecological hot spot that was designated as a UNESCO biosphere in 1997. The Tonlé Sap is unusual for two reasons: its flow changes direction twice a year, and the portion that forms the lake expands and shrinks dramatically with the seasons. From November to May, Cambodia’s dry season, the Tonlé Sap drains into the Mekong River at Phnom Penh. However, when the year’s heavy rains begin in June, the Tonlé Sap backs up to form an enormous lake.

Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997.
Quanh hồ tập trung nhiều cộng đồng người Việt và người Chăm, sinh sống tại các làng nổi bên hồ.

Advertisements