Tags

, , , , , , ,

clog is a type of footwear made in part or completely from wood. The Oxford English Dictionary defines a clog as a “thick piece of wood”, and later as a “wooden soled overshoe” and a “shoe with a thick wooden sole”. Clogs are found in three main varieties: whole foot, wooden soled and overshoes. Whole foot clogs make the complete shoe out of wood, such as the familiar Dutch pattern clogs. Wooden soled clogs use wood for the sole only, the uppers are made from leather or similar material (for instance Swedish and English clogs). Overshoes are wooden soles with straps designed to be worn over other footwear for protection.

I went to Zaandijk to visit the Clog museum in a rainy day. Worth it!!!

Clog workshop

Rainbow at Zaanse Schans with typical Dutch windmills

Dutch windmill at Zaandijk

Giày gỗ (clog) là một loại giày dép được thực hiện trong một phần hoặc hoàn toàn từ gỗ. Từ điển tiếng Anh Oxford định nghĩa CLOG như một”miếng dày của gỗ”, và sau đó là một “đế giày đế cây gỗ” và “giày với đế bằng gỗ dày”. Người Việt nam có thể gọi chung CLOG là guốc. Guốc được tìm thấy trong ba loại chính: guốc bằng gỗ toàn bộ hoặc chỉ một phần đế bằng gỗ và overshoes = guốc bọc bên ngoài giày. Guốc chân toàn bộ là loại đôi giày hoàn toàn làm bằng gỗ khoét từ thân cây ra, chẳng hạn như mô hình quen thuộc guốc Hà Lan. Guốc đế gỗ sử dụng gỗ duy nhất chỉ phần đế, mũ giày được làm từ da thuộc hoặc vật liệu tương tự (đối với guốc dụ Thụy Điển và guốc của Anh). Guốc bọc ngoài là đế bằng gỗ với dây đai được thiết kế để đeo bên ngoài các loại giày dép khác cho bảo vệ giày dép.

Advertisements