Tags

, , , , , , ,

Boites à Musique - Anna Joliet

There’s a tiny little shop at Jardin du Palais Royal as “Boites à Musique -Anna Joliet” contains hundreds of tiny little music boxes. These music boxes are priced from 8.50euro up to 5000euro. The shopkeeper [I did n’t ask her name but I assumed her name is Anna Joliet] is very gentle, typical quiet style of the French. She sat behind the cashier, did not give a fuss to two Asian girls were gravitating around those small boxes, exciting which one is Nocturne of Chopin, which one is La Vie En Rose, which one is Yesterday, which one is Mozart, Bach…

Có một cái gian hàng nhỏ nhỏ ở Jardin du Palais Royal tên là “Boites à musique – Anna Joliet” chứa hàng trăm cái hộp nhạc nhỏ nhỏ. Những cái hộp nhạc có giá từ 8.50euro lên tới 5000euro. Cô bán hàng [tôi không hỏi tên nhưng tôi cho rằng tên cô là Anna Joliet] rất hiền, kiểu của người Pháp trầm lặng. Cô ngồi đằng sau quầy tính tiền, tóc bạc phất phơ, chắng phiền hà gì hai đứa con gái Châu Á xúm xít quanh mấy cái hộp nhỏ, tí tách nào là Nocturne của Chopin, nào là La Vie En Rose, nào là Yesterday, nào là Mozart, nào là Bach…

Finally I got my favorite music box. It is a Swiss made, and it costs 35euro. It’s my Xmas gift, my special treat for a New Year comes.

Tôi mua một cái hộp nhạc nhỏ giá 35Euro [vì không đủ tiền mua những cái đẹp hơn, hay hơn và đắt hơn] và mơ giấc mơ cũ kỹ được làm chủ một cái cửa hàng be bé với những thứ hay ho như “boites à musique – anna joliet”…

Quà tặng Giáng Sinh cho chính mình

Boîtes à Musique – Anna Joliet

9 rue Beaujolais 75001 Paris
Tél. 01 42 96 55 13

Advertisements