Tags

, , , ,

It’s a nice day.
Took Renzo to the fishing village, Volendam
Volendam is a popular tourist attraction in the Netherlands, well-known for its old fishing boats and the traditional clothing still worn by some residents.
Originally, Volendam was the location of the harbor of the nearby Edam, which was situated at the mouth of the river IJ. In the early part of the 20th century it became something of an artists’ retreat, with both Picasso and Renoir spending time here.

Renzo và mẹ bạn í

Hôm nay đẹp trời, nắng ấm, nhiều mây.
Thế là mọi người quyết định dẫn bạn Renzo đi làng chài Volendam
Volendam là điểm du lịch nổi tiếng của Hà Lan. May là hôm nay không phải ngày nghỉ nên toàn thị trấn cũng vắng vẻ. Có vài đoàn khách Trung Quốc tham quan làm náo động cả khu vực.
Khoảng những năm đầu thế kỉ 20, các họa sĩ lớn chọn nơi đây là nơi nghỉ dưỡng để sáng tác. Picasso và Renoir đã từng ở đây một thời gian. Hiện tại thì Volendam chào đón rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi đổ về.

Bóng của cô An và mẹ bạn Renzo

Đi một hồi thì bạn Renzo đói bụng và mệt.
Thế là phải đưa bạn í về nhà…

*Dec 2, 2011 – Cú Mèo

Advertisements