Tags

, , , , , , , ,

Renzo and his Mom, Nguyen Nhung

Meet Renzo in the Netherlands… Renzo borns in the Netherlands at 2h45 on the 27th of October 2011, weight 2520 gram. Renzo’s mom is my highschool friend.

Red Light District

Last night, we went to the “RLD” of Amsterdam.
The Netherlands, where you can smell and find weeds at every conner of the city, where you can get the magic mushrooms easily, where you can drink thousand kinds of beers… is a contradiction city where the prostitutes work next to the church members, where the Red Light District is surrounded by local markets, bookstores, churches and schools of Amsterdam.

the condom shop

Condom shop in Red Light District

contemporary art in Red Light District

Went to Van Gogh museum today cause it’s a rainy day.
Did a bicycle ride around town…
“Come on, oh my star is fading 
And I swerve out of control 
If I, if I’d only waited 
I’d not be stuck here in this hole …” (Amsterdam – Coldplay)

Renzo (but no Piano)

Bạn Renzo sinh ở Hà Lan,
Bạn í hôm nay đi cân lên được một kg mấy,
Bạn í rất là quậy, cào mặt cào mũi
Nhưng bạn rất thích được cô An bế đi lòng vòng,
uống sữa mẹ và được bà ngoại ru ngủ khò khò…

Đêm trước khi cô An sang thăm bạn,
mẹ bạn Renzo dẫn bạn í và cô An đi xem khu đèn đỏ.
Thế là Renzo thành chàng trai trẻ tuổi nhất đã từng đến nơi này *.*

Hà Lan hiền lành, thanh bình…
Hôm nay mưa nhiều quá, cô An đi xem tranh Van Gogh ở bảo tàng
rồi chạy xe đạp một vòng cùng mẹ bạn Renzo…
Rồi xe đạp xẹp bánh ;-D
….

bicycles and the bridge

**Amsterdam, 01/12/2011

Advertisements