Tags

, , , , , ,

Paris here I am

Đặt chân tới Paris tờ mờ sáng sớm sương mù dày đặc.
Anh hải quan nở nụ cười toe ” Ni hao” mình vẫn còn đủ tỉnh táo tươi cười độp một phát “Je suis Vietnamienne” ;-D
Vincent và Minh Thư tới CDG rước cái mớ hành lý quá kg của mình rồi hẹn hò với em Miky Mai đi Notre Dame coi cây thông Giáng Sinh lớn nhất nước Pháp.
Năm năm rồi mới quay lại Paris, hẹn hò với những người năm năm qua chưa gặp lại, nhớ những người ở Paris không thể nào gặp được. Paris nhiều kỉ niệm quá!!!
Nhận ra là mình còn nhớ cách đi Métro *.*
Ngày mai đi Hà Lan thăm Renzo rồi. Sẽ làm cô tiên Giáng Sinh xuất hiện trước nhà Heineken thôi *.*

Arrived in Paris at 7am, thick fog covered the sky.
French custom gave a big smile “Ni Hao” I was still awake enough to smile back and snapped “Je suis Vietnamienne”;-D

Vincent and Minh Thu went to CDG to pick my excess baggages then I called Miky Mai to meet at Notre Dame for seeing the largest Christmas tree in France.
Paris, so many unforgettable moments!
I meet people who I have not met in the past five years.
I miss the others who had left Paris.
Realizing that I still remember how to use Métro *.*

Lunch with Miky Mai

Tomorrow a train needs to be caught. A trip to visit Renzo (but no Piano).
Santa Lady will make her first appearance in front of the Heineken road only *.*

Paris, 29 Nov 2011
Cú Mèo / Night Owl Art

Advertisements